Mytí oken v Brně u firmy „Výškové práce Brno“

 In Nezařazené

Naše úklidová firma provádí mytí oken v Brně pro celou řadu významných zákazníků. Na mytí a čištění oken se specializujeme již mnoho let. Firma Brno mytí oken provádí mytí oken i ve výškách za využití horolezecké a speleologické techniky. Pro snadnější přístup k oknům a jiným proskleným plochám máme k dispozici také hydraulická ramena a vysokozdvižné plošiny.kolik stojí mytí oken v Brně

profesionální mytí okenTuto…

Tuto techniku volíme přednostněji a častěji oproti horolezecké a speleologické technice v případě, že to dovolí okolní podmínky.

Za pomoci horolezecké techniky zajišťujeme mytí a čištění oken, pokud to nelze provést z hydraulického ramene nebo z vysokozdvižné plošiny.

Pro…

Pro uskutečnění mytí oken ve výškách máme odborně zaškolené pracovníky, kteří mají platnou licenci na práci ve výškách a také byli proškoleni dle nařízení vlády podle § 134 odst. 2 a podle § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zák. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Výše jmenování zaměstnanci byli lektorem prozkoušeni a mají platné testy.

výškové práce- mytí oken Brnookna beze šmouhMytí…

Mytí oken může být jednorázové zbavení oken nečistot nebo také pravidelně opakující se mytí a čištění oken a jiných prosklených ploch. Při mytí a čištění oken dokážeme bezproblémově odstranit jakékoliv množství folií, polepů a jiných reklamních výlepů z prosklených ploch.

V tomto případě postupujeme tak, že nejprve strhneme fólie a odstraníme zbytek lepidla, které po stržení zůstanou na povrchu skleněných ploch.

 

K tomuto…

K tomuto účelu je použita korundová žiletka s rozměrem nejméně 10 cm. Jakmile jsou polepy a zbytky lepidel odstraněny je prosklená plocha důkladně vyčištěna a na sucho vyleštěna. Řada recenze mytí okenzákazníků využívá naší úklidové firmy například na denní a pravidelné úklidy domácností, bytů, kanceláří, firem, úklid po malířích a řemeslnících.

U oken čistíme žaluzie, markýzy, lamely a také se specializujeme nanášením hydrofobní impregnace, kterou aplikujeme pomocí technologie GlasProtect.

Nanoimpregnace…

Nanoimpregnace je dvoufázová na lihové bázi. Tato tvz. nešpinavá úprava, je obzvlášt vhodná pro okna s špatnou dostupností.

Pro naše zákazníky dále zajišťujeme úklid po stavebních činnostech. Provádíme strojové hloubkové čištění koberců a různých druhů podlah např. dlažby, linolea, marmolea, lité podlahy, plovoucí podlahy, kamenné i přírodní podlahy. Odstraňujeme graffiti a nanášíme ochranu u graffity, odstraňujeme nedovolé polepy z prosklených ploch.

Recent Posts