Odstranění plísní

Úkol pro odborníky : Plísně a mikroorganizmy na zateplené fasádě. Odstranění plísně a protiplísňový nátěr Brno

 

Radost a problém na jednom místě

 

Zateplený dům je zdrojem radosti. Dobře vypadá, ušetří nemalé peníze za teplo, a v případě potřeby se dá výhodněji prodat. Bohužel, stále častěji se tento druh radostí začne mísit s nemalými starostmi. Soukromí majitelé či správci budov stojí nejednou před otázkou, jak se vypořádat s výskytem plísní a mikroorganizmů na zateplené fasádě. Ve většině případů se jedná o řasy, houby a plísně, které povrch obvodových stěn objektu okupují svými početnými koloniemi. Přitom nejde pouze o estetickou nebo stavebně-technickou stránku věci, ale zejména také o otázku zdravotního rizika pro obyvatele daného objektu.

Na stěnách takto zasažené stavby potom vidíme nevzhledné černé, šedé a zelené fleky, různé povlaky nebo šedobílé nepravidelné mapy. V souhrnu je označujeme výrazem – biokoroze. Odborníci za viníky těchto bio projevů označují zejména jednobuněčné řasy a mikroskopické houby. Důvodů jejich výskytu je široké spektrum, ale primární příčina, či jejich faktor není stále přesně určen. Může se jednat o nekvalitně zrealizované stavební práce, špatně zvolené technologické postupy, neodborně zvolené materiály, a nebo také vlivy bezprostředního okolí stavby. V podstatě se dá konstatovat, že se jedná o synergický efekt, v kterém se spojují všechna naznačená rizika.

 

Počáteční signály a projevy

 

První příznaky povlaků se začnou na fasádě projevovat zhruba po pěti letech. Šedé nebo černé nánosy nebo výkvěty jsou zpravidla spojovány zejména s technologickými nedostatky konstrukce. Stavbaři zkrátka nekvalitně utěsnili spáry okolo otvorů určené pro okna, parapety nebo dveře. A protože zákony fyziky nikdy nezklamou, je jasné, že teplý vzduch z interiéru uniká ven a na povrchu fasády se tak postupně kondenzuje vlhkost. Na těchto nekvalitně provedených místech se poté objeví kolonie řas, hub a plísní.

V podstatě rozlišujeme dvě základní úrovně napadení zateplené fasády. Může se jednat pouze o povrchové zasažení – v takovém případě si poradíme pomocí chemického a mechanického čištění. Tou horší a bohužel i častější variantou je hloubkové napadení, které vyžaduje daleko radikálnější kroky, např. výměnu omítky, aplikaci další vrstvy izolace a nebo – pokud je stav opravdu vážný – celou výměnu zateplovacího systému.

 

Trvalé řešení neznáme

 

Přes všechny nepříznivé okolnosti, každý majitel nebo správce kontaminované fasády logicky hledá, a zároveň očekává komplexní řešení svého problému. Základní cíl je jeden, ale o to masivnější – vyhubit všechnu mikroflóru přítomnou na povrchu postižené fasády, zničit všechny její buňky a spolehlivě se zbavit dalších složek.

Pokud se jedná o nejvhodnější období realizace, doporučuje se zvolit aktivní vegetační období života plísní, řas a mikroorganizmů, to znamená jarní nebo podzimní měsíce. Po dobu ošetření fasády by zároveň neměl vát příliš silný vítr, mělo by být sucho a teplota okolního vzduchu i teplota na povrchu zateplení – by neměla klesnout po celých 24 hodin pod 5°C respektive překročit 25°C.

Z toho všeho jasně vyplývá – zde platí více než kde jinde, že skutečně účinná pomoc musí být vysoce odborná a rychlá. Obsah takové profesionální pomoci proto můžeme shrnout do několika klíčových slov: odstranit všechny plísně a přitom dokonale ochránit fasádu.

 

plísně Brno

Hlava, ruce a srdce

 

Společnost ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ BRNO důvěrně zná obsah výše uvedených slov a jejich naplnění klade vždy na první místo. Po dlouhou řadu let se komplexně a profesionálně věnuje otázce odstranění plísní a ochraně fasád a stěn v interiérech. Její služby za dvě uplynulé desetiletí prověřili nejrůznější představy a nároky jak firem, tak také soukromníků, ale zejména prověřili představy všech těchto zákazníků na požadovanou kvalitu a přísný čas.  V regionu střední Evropy patří dnes firma ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ BRNO k lídrům tohto typu poskytovaných služeb.


A právě lety ověřený a odborníky respektovaný postup likvidace plísní začíná firma ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ BRNO poctivým odstraněním biologických nečistot a to s pomocí vysokotlakového čističe.
V tomto případě platí trvalá zásada, že tyto nečistoty jsou odstraňovány pouze mokrým způsobem. Suché řešení je nepřípustné, neboť spory plísní, řas a hub by mohly kontaminovat přilehlé okolí.

Kvalita vyčištění je pro úspěch všech prací profilující. Důvodem je fakt, že ochranný a dezinfekční nátěr se nesmí nanést na částečky odstraňovaných nečistot. Umytá plocha fasády se vždy nechá řádně vysušit. Teprve potom lze aplikovat SANTOP LIKVID PROFI, což je prostředek vysoké účinnosti. Zpravidla po 24 hodinách se otevírá prostor pro konečnou aplikaci nátěru LSG.

Technologický postup odstranění plísní vyžaduje v tuto chvíli dořešit otázku případné výmalby čištěné fasády. Tento krok firma konzultuje s majitelem či správcem objektu. Zákazník má tak jedinečnou možnost sjednotit barevný odstín fasády. Po uzavření této otázky přichází ke slovu vlastní nanesení průmyslového polymeru – LSG.

Základní a unikátní předností polymeru LSG je tzv. difúzní odpor. Shrnuto v kostce se jedná o to, že vodní pára, přítomná ve zdi, dokáže přes nátěr LSG unikat do prostoru, ale okolní vlhkost se díky tomuto nátěru do stěny nedostane. Pro úplnost je třeba zdůraznit, že LSG je mimořádně účinný nejen proti vlhkosti, ale má i schopnost zamezit  nastartování mikrobionálního napadení.

Mezinárodní úklidová společnost ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ BRNO prezentuje tuto dokonale vyladěnou technologii v každé realizaci určené pro své klienty. Jedinečným a výrazným plusem aplikace LSG je její garantovaná účinnost po dobu 4 – 6 let, v závislosti na klimatických podmínkách v konkrétní lokalitě. Průmyslový polymer LSG jednoznačně představuje nejúčinnější prostředek aktivní a účinné ochrany fasády proti mikrobiologickému ataku.