Praha 11, Jižní Město, mytí oken

 In Nezařazené

Praha 11, Jižní Město, výškové čištění fasád, mytí oken

Mytí oken v Praze 11, Jižním Městě se provádí nejméně 2-3x ročně, jelikož některá znečištění můžou zkracovat životnost prosklených ploch. Jestliže nemáte dostatek času nebo fyzických sil na to, aby jste umyli okna dokonale beze šmouh, pak kontaktujte naši profesionální úklidovou firmu, která Vám okna umyje dokonale a na dlouhou dobu budete mít po starostech. Náš tým je složený z kmenových zaměstnanců, kteří mají čistý trestní rejstřík a jsou pravidelně školeni na nové technologie. Jelikož používáme nejmodernější nástroje a nejúčinnější čistící prostředky, je naše práce vždy se 100% výsledkem. Čistící prostředek používáme v souladu se životním prostředím, tudíž jsou ekologické a bez použití leštidel. Na doleštění používáme jen utěrky ze 100% bavlny – tak zůstanou okna dlouhou dobu čistá a bez stop statických leštidel. Mimo oken v domácnostech umýváme i okna v kancelářích, vzdělávacích institutech, firmách, ale i výlohy v obchodních jednotkách nákupních center. Velice často provádíme i výškové práce pomocí vysokozdvižné techniky, lešení a certifikovaných horolezců odborně vyškolených dle platné vyhlášky § 134a odst. 2 a podle § 134c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zák. práce ve znění zákona č. 155/2000 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky.

 

 

 

Skleněné plochy, okna, čištění, nano impregnace, nano technologický nátěr skla

Mytí oken a výloh, které vám realizuje společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o. provádíme nejen ve výškách, ale také v interiérech či v provozovnách v obchodních domech, v domácnostech, v institucích, na úřadech, školách a v nemocnicích. Provádíme precizní vyčištění oken, kdy zaručujeme dlouho trvající lesk. Dlouho trvající lesk nám zaručí naše metoda suchého leštění – nepoužíváme žádná leštidla, ale pouze suchou 100% bavlněnou plenu. Díky tomuto způsobu leštění zajistíme, že nepůjdou vidět tahy a kruhy po leštění a nebudou se na okna navazovat nečistoty z okolí tak rychle, jako by to bylo za použití leštidel. Spolu s odstraněním nečistot z oken realizujeme také odstranění nečistot z rámů oken, parapetů a kliček a provádíme odstranění pavučin v okolí oken. Odstraníme i zatvrdlé nečistoty, které bývají utvoření díky stavebním pracím a rekonstrukcím a jsou vytvořeny z tmelů a silikonů nebo také z důvodu polepů a reklam, které se  v mnoha firmách na výlohy lepí. K odstranění těchto zatvrdlých nečistot používáme korundové žiletky. Korundová žiletka má 10cm dlouhou plochu a tak není skleněná plocha poškrábána, ale i tuto žiletku musí používat odborně proškolený pracovník. Neodborné zacházení by mohlo způsobit nenávratné poškrábání skleněné plochy, které bude viditelné hlavně zblízka. Pro práci ve výškách využíváme vysokozdvižné plošiny a hydraulická ramena, pokud jsou pro tuto techniku okolo budovy špatně přístupná místa, tak využíváme horolezeckou a speleologickou techniku a naše zaměstnance máme důkladně proškolené dle nařízení vlády a podle § 134 odst. 2 a podle  § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zak. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Spolu s mytím oken nabízíme nově také nano impregnaci nátěrem oken, výloh, fasád GLP Brno, což je hydrofobní nanotechnologie, kterou aplikujeme na skleněnou plochu. Je využívána hlavně na skleněné fasády, které jsou k vidění stále častěji a rozloha skleněných ploch je velmi vysoká. Tato impregnace funguje na principu lotosového efektu, kdy při dešti jsou z vody a prachu, který je na skleněných plochách, utvořeny kuličky, které odvane vítr nebo jsou samospádem odstraněny z oken. Tato impregnace má životnost 4 – 6 let a po tuto dobu není třeba provádět čištění a mytí oken z vnější strany. A SERVIS LIPKA, s.r.o. vám nabízí také – strojové čištění podlah, voskování podlah, odstranění graffiti, antigraffiti ochranu, strojové čištění koberců kotoučovým strojem a kvalitní dezinfekční chemií BOSCH RTS, odstranění plísní technologií LSG, denní a pravidelné úklidy v bytech, domácnostech, kancelářích a provozovnách. www.a-servislipka.cz

 

Výškové mytí oken Praha

Výškové mytí oken Praha

 

Profi úklid, mytí oken, výloh, čištění fasád i ve výškách. Výškové práce

Realizujeme pro naše zákazníky mytí oken a výloh, tuto službu provádíme nejen ve výškách, ale také v interiérech či v provozovnách v obchodních domech, v domácnostech, v institucích, na úřadech, školách a v nemocnicích. A SERVIS LIPKA, s.r.o. zaručuje precizní vyčištění oken a dlouho trvající lesk, jelikož nepoužíváme žádná leštidla, ale pouze suchou 100% bavlněnou plenu. Tento způsob leštění zajistí, že nepůjdou vidět tahy a kruhy po leštění, tudíž se nebudou na okna navazovat nečistoty z okolí tak rychle, jako by to bylo za použití leštidel. Při zakázce mytí oken a výloh realizujeme také odstranění nečistot z rámů oken, parapetů a kliček a provádíme odstranění pavučin v okolí oken. Odstraňujeme zatvrdlé nečistoty, které bývají utvoření díky stavebním pracím a rekonstrukcím – z tmelů a silikonů, ale také odstraníme zbytky polepů a reklam. Při odstraňování zatvrdlých nečistot používáme korundové žiletky, které mají 10 cm dlouhou plochu a tak sklo nepoškrábeme. Je důležité, aby žiletku používal odborně proškolený pracovník. Neodborné zacházení by mohlo způsobit nenávratné poškrábání skleněné plochy. Naši pracovníci jsou pro tuto práci příslušně proškoleni. Při mytí oken a výloh ve výškách využíváme vysokozdvižnou plošinu, hydraulické rameno, horolezeckou a speleologickou techniku. Pro tuto práci jsou zaměstnanci společnosti A SERVIS LIPKA, s.r.o. proškoleni lektorem dle nařízení vlády a podle § 134 odst. 2 a podle  § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zak. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádů z výšky nebo do volné hloubky. Na velké plochy oken nově doporučujeme impregnaci GlasProtect. Tato hydrofobní nanotechnologie, kterou aplikujeme na skleněnou plochu, je využívána hlavně na skleněné fasády. Princip lotosového efektu zajistí, že při dešti jsou z vody a prachu, který je na skleněných plochách, utvořeny kuličky, které odvane vítr nebo jsou samospádem odstraněny z oken. GlasProtect má životnost 4 – 6 let a po celou dobu životnosti není třeba provádět čištění a mytí oken z vnější strany. Mezinárodní společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o. nabízí i jiné úklidové služby, které provádí naši profesionální pracovníci – strojové čištění podlah, voskování podlah, odstranění graffiti, antigraffiti ochranu, strojové čištění koberců kotoučovým strojem a kvalitní dezinfekční chemií BOSCH RTS, odstranění plísní technologií LSG, denní a pravidelné úklidy v bytech, domácnostech, kancelářích a provozovnách. www.a-servislipka.cz

 

Odstranění plísní Praha

Odstranění plísní Praha

 

Odborné voskování, impregnace a čištění podlah, marmolea, linolea

Realizujeme čištění a voskování podlah v provozovnách, nemocnicích, školách, obchodních domech, ale i v domácnostech. A SERVIS LIPKA, s.r.o. nabízí velmi kvalitní a účinnou strojovou metodu čištění podlah, kterou využíváme na veškeré druhy podlah, jako jsou: linolea, marmolea, kamenné podlahy, betonové podlahy, lité podlahy, plovoucí podlahy, aj. Jelikož čistíme strojovou metodou mnoho druhů podlah a každá je utvořena z jiných materiálů, tak využíváme několik druhů dezinfekčních a účinných chemií. Vždy ale začínáme od té nejslabší, protože znečištění nemusí být tak agresivní a povolí i při aplikaci slabé chemie. Pokud se nám nedaří znečištění odstranit slabou chemií, tak přidáváme silnější. Dokázali jsme mnohdy zrestaurovat i podlahy, které považovali zákazníci na odpis. Využíváme dále kotoučový stroj, který díky své 40 kilové váze dokáže vyvíjet takový tlak, který odstraní nečistoty i ze spár a struktury podlahy. Pokud je váha malá, tak lze na kotoučový stroj přidělat ještě další závaží, které má cca 10 – 15 kg. Průměr kotoučového stroje je 45 cm. Na kotoučový stroj máme dva různé kartáče – držák padů a silonový kartáč. Pokud vaše podlaha byla podrobena stavebním činnostem či rekonstrukčním činnostem a je na ní cementový či vápenatý závoj, tak používáme kyselou chemii, která dokáže tyto závoje odstranit. Nesmíme ale kyselou chemii použít na kamenné podlahy, či podlahy z ušlechtilých materiálů, jelikož by mohla býti poškozena vizuální stránka podlahy a to nenávratně. Po důkladném vykotoučování podlahy deaktivujeme chemii ještě čistou vodou a následně vše odsajeme vysoce výkonným vysavačem o výkonu 1600 W a tak zbavíme podlahu nečistot i vlhkosti. Po odstranění nečistot z podlah doporučujeme našim zákazníkům aplikovat na podlah vosk, který má za úkol chránit podlahu před dalším hlubším znečištěním. Vosk je průmyslový polymer, který po celou dobu životnosti podlahu chrání. Životnost průmyslového polymeru je 1 rok, po roce vosk odstraníme a nanášíme znovu nový. Podlaha se díky vosku velmi dobře udržuje a také je protiskluzová. A SERVIS LIPKA, s.r.o. realizuje mnoho dalších služeb spojených s úklidovými činnostmi – mytí oken a výloh, mytí žaluzií a markýz, odstranění graffiti, antigraffiti ochranu, strojové čištění koberců kotoučovým strojem a kvalitní dezinfekční chemií BOSCH RTS, odstranění plísní technologií LSG, denní a pravidelné úklidy v bytech, domácnostech, kancelářích a provozovnách, aplikace GlasProtect hydrofobní nanotechnologie na skleněné plochy, která vám zaručí až 6 leté samočištění oken. www.a-servislipka.cz

 

Čištění koberců Brno

Čištění koberců Brno

 

Odstranění graffiti, polepů, folií, mechů, řas, plísní. Nátěr proti plísni

A SERVIS LIPKA, s.r.o. se specializuje již mnoho let na odstranění graffiti, které je velmi složité dostat z fasády pryč. Naše společnost je vybavena nejen kvalitními pomůckami a profesionálními zaměstnanci, ale také mnohaletými zkušenostmi, které využívají naši významní zákazníci. Doporučujeme v zásadě, aby si naši zákazníci nechávali ošetřovat své fasády antigraffiti ochranou, která zajistí velmi precizní výsledek při odstranění graffiti a to až se 100% úspěšností. Nicméně jsou stěny, které nejsou ošetřeny a to ve většině případech. Takové stěny je složitější vrátit do původního stavu – Barva spreje se dostane hluboko do struktury fasády a její odstranění jsme schopni provést s 60% – 90% úspěšností. Tento výsledek není ale uspokojující ani pro jednu stranu a nadchází zde vyšší vynaložení finančních prostředků na opravu fasády. Mezi takové opravy patří zeslabení graffiti na nejvyšší možnou míru a následně vše přemalovat namíchanou fasádní barvou či opravit za pomoci kameníků. Antigraffiti ochrana má řadu výhod a hlavní výhodou je, že vaši fasádu zakonzervuje nejen před graffiti, ale také před deštěm a klimatickými změnami. Antigraffiti ochranu nanášíme dvěma způsoby a to nátěrem a nástřikem. Antigraffiti nátěr nanášíme ve 3 – 6 vrstvách válečkem na hladké povrchy. Na porézní a strukturované povrchy je třeba aplikovat antigraffiti ochranu v podobě nástřiku v 6 – 12 vrstvách a tak zaručit neproniknutelnost graffiti barvy ze sprejů. Antigraffiti ochrana má životnost 4 – 6 let a po celou tuto dobu vám zaručujeme levný a kvalitní servis odstranění graffiti. To znamená, že nám pouze dáte vědět, že se na vaší stěně objevilo graffiti a my k vám pošleme našeho technika, který zhodnotí situaci a nejpozději do 14 dnů odstraníme graffiti z vaší fasády. A SERVIS LIPKA, s.r.o. zajišťuje svým zákazníkům mnoho různých úklidových služeb – denní a pravidelné úklidy bytů, domů, domácností, kanceláří, obchodů, provozoven, rezidencí, vil a firem, strojové čištění a voskování podlah, mytí oken, výloh a jiných prosklených ploch, čištění žaluzií, látkových i plastových markýz, strojové čištění a tepování koberců, sedaček a křesel, odstranění plísní technologií LSG, po stavební úklidy. www.a-servislipka.cz

 

Nátěr proti plísním Praha

Nátěr proti plísním Praha

 

Strojové čištění, voskování, impregnace koberců, podlah. Pískování fasád

Zakázka, která byla zaměřená na strojové čištění koberců Brno, jsme realizovali 27. září 2013. Byla zajištěna dvěma zaměstnanci naší úklidové firmy, kteří práci vykonali za 12 hodin. Při strojovém čištění koberců bylo spotřebováno 10l čistící chemie. Pro zákazníka zajistila naše úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. strojové čištění a tepování v Brně. Naše metoda strojového čištění, je nejúčinnější a koberec, tak dokážeme zbavit i těch nejsilnějších nečistot. Jiný systém hloubkového a dezinfekčního čištění se nám neosvědčil.

Pro kvalitní strojové čištění a tepování koberců v Brně jsme využili naši osvědčenou metodu kotoučovým strojem a profesionální čistící chemie. Náš tým proškolených pracovníků použil kvalitní kotoučový stroj Ghibli SB43 Comfort Plus s rotačními kartáči společně se značkovou chemii Bosch RST. Při čištění koberců nepoužíváme žádné bělící přípravky ani zesvětlovače. Strojové hloubkové čištění a tepování kobercových povrchů Brno provádíme jedině kotoučovým strojem, na kterém je osazen šamponovací kartáč, jehož štětiny disponují výškou 12 cm. Štětiny kartáče jsou měkké, tím pádem je zaručeno, že vlákna koberce nebudou poškozena. Na závěr čištění použijeme vysokotlaký turbo vysavač AS59 výkonem 1600 W a podtlakem 2x200mb s úzkou hubicí, která váš koberec zbaví všech nečistot, roztočů, nežádoucích pachů a zároveň vysuší koberec téměř dosucha.  Garantujeme, že po našem hloubkovém a dezinfekčním čištění, nezůstanou na vašich kobercích žádné fleky. Koberce jsou především krásnou dekorací a praktickou součástí většiny domů a budov, proto je nutné je pravidelně udržovat. Při zakázce čištění a tepování koberce v Brně, byly koberce dosti znečištěné, jelikož nebyly delší dobu podrobeny čištění, ale naším postupem se podařilo odstranit veškeré fleky, které se na kobercích vyskytovaly. Dokonce jsme odstranili i skvrny, které byly na kobercích již delší dobu a nepodařilo se je odstranit jiné úklidové firmě při jejich minulém čištění a tepování. Paní, která dohlížela na průběh naší práce, byla s konečným výsledkem práce velmi spokojená.

Za dobu, co naše firma působí v oblasti čištění koberců, jsme vyzkoušeli mnoho způsobů, jak zbavit koberec nežádoucích nečistot. Ale takových výsledků, kterých dosahujeme pomocí strojového čištění koberců kotoučovým strojem, jsme s jinými metodami nikdy nedosáhli. Mezi metody čištění koberců, které jsme v minulých letech vyzkoušeli, patří čištění a tepování koberců suchou pěnou, mokrou pěnou i čištění koberců suchou metodou odsávaných čistících prášků. Získali jsme zkušenosti i s extrakční metodou, která je hojně využívaná celou řadou úklidových firem. U extrakční metody musíme zdůraznit, že koberec nevyčistí dokonale, jelikož jde o metodu, při které je do podstaty koberce vstříknuta vody včetně chemie a okamžitě je odsáta. Chybí zde prvek mechanického čištění a kartáčování a všechny pevné nečistoty zůstávají v koberci. Chemie, která je do koberce vstříknuta současně s vodou, nepůsobí na koberec dostatečně dlouhou dobu na to, aby kvalitně mohla reagovat. U pěn a u extrakčních metod se nám stávalo, že po-té, co byl koberec vyčištěn a plně vyschl, se na povrchu koberce začali objevovat fleky. Strojové čištění koberců, které provádíme my, je sice dražší než extrakční – mokrá metoda čištění koberců jiných firem, ale zato při tomto způsobu hloubkového čištění máte zaručený 100% výsledek.

Naše úklidová firma  A SERVIS LIPKA, s.r.o. se zabývá nejenom tepováním a čištěním koberců.  Provádíme i mytí, čištění a leštěním oken, výloh a všech prosklených ploch. Dále na okna nanášíme nanoimpregnaci  tzv. nešpinavou úpravou, která je především vhodná pro špatně dostupné skleněné plochy, po dohodě čistíme žaluzie, lamely nebo markýzy. Odstraňujeme  nepovolené  polepy  z  prosklených ploch.  Strojově čistíme dlažby, linolea, marmolea, plovoucích podlah, betonových podlah, litých podlah nebo kameninových podlah. Po strojovém vyčištění podlah vždy zákazníkovi doporučíme, aby si podlahu nechal zakonzervovat nanesením průmyslového polymeru – navoskováním podlahy. Na podlahu dáváme zpravidla pololesklý nebo matný vosk. Specializujeme se na odstraňování graffiti a na aplikace antigraffiti ochran. Čistíme fasády pískováním, a to abrazivní metodu čištění, která se úspěšně používá také pro čištění fasád, cihelných zdí, pomníků, obkladů, dlažeb, schodů od nátěru, zašlé špíny, mechu, řas, graffitů, odstraňování nátěrů a koroze ze železných a ocelových konstrukcí, olejových skvrn apod.

Pokud Vás zaujala naše profesionalita a potřebujete provést některou z našich nabízených zakázek, obraťte se s Vaší objednávkou na naši centrálu telefonicky  +420 608 740 707  nebo formou emailu:  centrala@a-servislipka.cz. Do druhého dne Vám zpracujeme náš finanční návrh.

 

Voskování podlah Praha

Voskování podlah Praha

 

Generální, přítlakové, hloubkové čištění koberců, čalounění

Naše mezinárodní společnost A SERVIS LIPKA realizuje kvalitní čištění koberců v Praze již od roku 1999. Během naší mnohaleté praxe jsme vyzkoušeli mnoho metod a variant čištění koberců. Postupně jsme se propracovali k takovému postupu práce, kdy můžeme zaručit dokonalé vyčištění koberců. Konkurenční firmy využívají extrakční metodu, která není zdaleka tak efektivní. Tato metoda je založena na principu vstříknutí chemie do koberce a rychlého odsátí. Chemie se nedostane do hluboké struktury koberce. Navíc extraktory, které mají jeden, nanejvýše dva motory nejsou natolik silné, aby odsály maximum nečistot. Po doschnutí bývají koberce flekaté, nebo v krátkém časovém období opět silně znečištěné. Naši zaměstnanci firmy A SERVIS LIPKA, s. r. o. pracují pouze s metodou strojovou. Tato metoda spočívá na spolupráci kotoučového stroje Ghibli SB 43 Comfort Plus s rotačními kartáči se štětinami o délce 12cm, kvalitní chemií značky Bosch RTS a vysokotlakým průmyslovým 3motorovým vysavačem. Tato technologie je nejefektivnější a koberce zůstanou vždy čisté, dezinfikované, zbaveny nežádoucích pachů a všech povrchových či hrubých nečistot. Naší metodou strojového čištění i silně znečištěné koberce dokážeme zcela vyčistit. Naše firma, která zajišťuje čištění koberců v Praze, dosahuje velmi kvalitních výsledků a je schopna všem našim zákazníkům poskytnout hloubkově strojové vyčištění koberců. V případě čištění koberců velké plochy jako například na úřadech institucí či obchodu, jsme schopni vyčistit tyto koberce po zavírací době s tím, že druhý den nebude žádným způsobem provoz omezen a hned ráno může vše bezchybně fungovat.

 

Čištění čalouněného nábytku v Praze

Čištění čalouněného nábytku v Praze

 

Na níže vypsaných adresách jsme realizovali naše práce a cenové nabídky:

Geologická 23, 152 00 Praha-Hlubočepy, Praha 5 … V Náklích 25, 147 00 Praha-Hodkovičky, Praha 4 … Froncova 318, 198 00 Praha-Hostavice, Praha 14 … Kubatova 33, 102 00 Praha-Hostivař, Praha 15 … Loretánské náměstí 23, 118 00 Praha-Hradčany, Praha 1 … Malebná 93, 149 00 Praha-Chodov, Praha 11 … Prokopových 21, 158 00 Praha-Jinonice, Praha 5 … Nechanická 24, 142 00 Praha- Kamýk, Praha 12 … Prvního pluku 38, 186 00 Praha-Karlín, Praha 8 … Letců 23, 197 00 Praha-Kbely, Praha 19 … Beníškové 21, 150 00 Praha-Košíře, Praha 5 … Podedvorská 1438, 198 00 Praha-Kyje, Praha 14 … Nad Šálkovnou 35, 147 00 Praha-Braník, Praha 4 … Pod Královkou 21, 169 00 Praha-Břevnov, Praha 6 … Mydlářka 24, 160 00 Praha-Dejvice, Praha 6 … U Kabelovny 31, 109 00 Praha-Dolní Měcholupy, Praha 10 … Soborská 28, 160 00 Praha-Hanspaulka, Praha 6 … Mirošovská 32, 149 00 Praha-Háje, Praha 11 … Sibeliova 48, 162 00 Praha-Střešovice, Praha 6 … Krosenská 34, 182 00 Praha-Troja, Praha 8 … Lucemburská 24, 130 00 Praha-Vinohrady, Praha 3 … Kolbenova 35, 190 00 Praha-Vysočany, Praha 9 … Přesličková 25, 106 00 Praha -Záběhlice, Praha 10 … Lucemburská 33, 130 00 Praha-Žižkov, Praha 3 …Dudkova 547, 199 00 Praha-Letňany, Praha 18 … Mateřská 26, 165 00 Praha-Praha-Lysolaje … Niederleho 22, 108 00 Praha- Malešice, Praha 10 … Bořetická 58/39, 628 00 Brno-Vinohrady … Marie Steyskalové 57/405, 616 00 Brno-Žabovřesky … Drdy 64/970, 641 00 Brno-Žebětín … Potácelova 66/142, 636 00 Brno-Židenice … Rotalova 130/5, 614 00 Brno-sever, Husovice … U Zbrojnice 59/140, 643 00 Brno – Chrlice … Čejkovická 54/6, 628 00 Brno-Brno-Vinohrady … Bochořákova 60/564, 616 00 Brno-Brno-Žabovřesky … Fedrova 54/205, 621 00 Brno-Brno-Ivanovice … Bieblova 67/37, 613 00 Brno-sever … Křehlíkova 54/146, 627 00 Brno-Brno-Slatina … Na klínku 54/146, 644 00 Brno-Brno-sever … Hermannova 56/251, 625 00 Brno-Brno-Starý Lískovec … Ledárenská 60/146, 620 00 Brno-Brno-Tuřany … Kulkova 69/446, 615 00 Brno-Židenice …Lelekovická 59/561, 621 00 Brno-Jehnice … V luzích 59/146, 637 00 Brno-Jundrov … K lesu 54/405, 635 00 Brno-Kníničky … Jírovcova 60/861, 623 00 Brno-Kohoutovice … Lomená 56/146, 617 00 Brno-jih, Komárov … Mikuláškovo náměstí 53/144, 625 00 Brno-Bohunice … Padělíky 83/6, 642 00 Brno – Bosonohy … Písečná 53/684, 620 00 Brněnské Ivanovice, Brno … Mahenova 52/11, 602 00 Brno-střed … Barvy 59/246, 638 00 Brno-Lesná … Pěkná 90/153, 643 00 Brno-Chrlice … Březová 78/151, 637 00 Brno-Jundrov … Jírovcova 54/6, 623 00 Brno-Kohoutovice, Brno …Popelákova 70/461, 628 00 Brno-Líšeň … Obřanská 90/151, 614 00 Brno-Maloměřice … U Rybníka 50/455, 664 48 Brno – Moravany … Svážná 52/146, 634 00 Brno-Nový Lískovec  … Říčanská 60/6, 635 00 Brno-Bystrc … Tišnovská 151/87, 61300 Brno-Černá Pole … Štolcova 115/146, 618 00 Brno – Černovice … Chleborádova 80/87, 619 00 Brno-jih, Dolní Heršpice … Sokolova 75/405, 619 00 Brno-jih, Horní Heršpice … Malínská 77/241, 620 00 Brno-Tuřany … Štursova 118/5, 624 00 Brno-Komín … Kolejní 52/5, 612 00 Brno-Královo Pole … Komárovské nábřeží 77/441, 617 00 Brno-Brno-jih … Rozdrojovická 54/144, 635 00 Brno-Kníničky … Fibichova 57/87, 612 00 Brno-Brno-Královo Pole … Holubova 58/22, 638 00 Brno-Brno-sever … Habří 55/4, 628 00 Brno-Brno-Líšeň … Kamínky 57/944, 634 00 Brno-Brno-Nový Lískovec … Bílého 63/5, 602 00 Brno-Brno-střed … Jezerní 71/130, 619 00 Brno-Brno-jih … Metelkova 1461/444, 664 34 Kuřim … Kmochova 58/35, 61400 Brno-Obřany … Hroznová 55/77, 603 00 Brno-Pisárky … Jezerní 73/14, 619 00 Brno-jih, Brno-Přízřenice … Novoměstská 52/144, 621 00 Brno-Řečkovice … Slavkovská 52/44, 627 00 Brno-Slatina … Útěchovská 61/141, 644 00 Brno-Soběšice … Uzbecká 55/11, 625 00 Brno-Brno-Bohunice … Chudčická 53/405, 635 00 Brno … Břenkova 51/1, 613 00 Brno-sever … Havránkova 108/146, 619 00 Brno-Brno-jih … Vltavská 66/5, 625 00 Brno-Starý Lískovec … Švehlova 97/92, 664 51 Šlapanice … Šerkovice 83/147, 666 01 Tišnov … Jeneweinova 108/137, 617 00 Brno-Brno-jih … Dukelská třída 71/5, 614 00 Brno-Brno-sever … Kamelova 54/61, 621 00 Brno-Brno-Jehnice … Muškátová 65/68, 637 00 Brno-Brno-Jundrov … Desátková 58/144, Brno-Kohoutovice, 643 00 Brno … Na Vyhlídce 753/106, 373 41 Hluboká nad Vltavou … Nádražní 152/72, 373 12 Borovany … Miletínská 53/103, 373 72 Lišov … Havlíčkova 525/75, 391 81 Veselí nad Lužnicí … Nad Cihelnou 629/223, 382 32 Velešín …  náměstí Svornosti 33/75, 328 21 Český Krumlov … Lannova tř. 54/103, 370 01 České Budějovice … Palackého 98/36, 389 01 Vodňany … Lesní 155/136, 373 82 Včelná … Na Zahradách 535/65, 373 11 Ledenice … Náměstí 52/73, 382 03 Křemže … Omlenická 282/336, 382 41 Kaplice … Nádražní 322/67, 377 01 Jindřichův Hradec … Na Hradečku 268/53, 379 01 Třeboň … K Leváčku 1050/76, 374 01 Trhové Sviny … Budějovická 582/103, 390 02 Tábor … Pohraniční stráže 72/35, 386 01 Strakonice … Nová 34/56, 392 01 Soběslav … K Přehradě 221/65, 373 24 Římov  … Na Skále 1039/472, 398 11 Protivín … Solní 152/53, 383 01 Prachatice … Chelčického 34/106, 397 01 Písek … Třeboňské předm. 269/106, 378 16 Lomnice nad Lužnicí …  K Zavadilce 54/82, 751 02 Troubky … Zvolenov 594/271, 751 01 Tovačov … Hrubčická 536/86, 798 12 Kralice na Hané … nám. T. G. Masaryka 38/765, 796 01 Prostějov … Na Sezníku 52/45, 779 00 Olomouc … Velkomoravská 77/718, 779 00 Olomouc …  Trnava 347/37, 763 18 Trnava … Liptál 521/591, 756 31 Liptál … Ratiboř 406/89, 756 21 Ratiboř … Jablůnka 658/208, 756 23 Jablůnka … Pospíšilova 51/116, 757 01 Valašské Meziříčí …Tichá 53/685, 796 07 Držovice … Kelč 560/40, 756 43 Kelč … J. V. Choráze 357/661, 753 66 Hustopeče nad Bečvou … Skalní 323/38, 753 01 Hranice … Hranická 1454/978, 751 31 Lipník nad Bečvou … Tršice 74/32, 783 57 Tršice … Masarykovy sady 16, 737 01 Český Těšín … Na Slezsku 308, 742 45 Fulnek … Školská čtvrť 1266, 744 01 Frenštát pod Radhoštem … Šafaříkova 32, 757 01 Valašské Meziříčí … Padesát Lánů 154, 753 62 Potštát … Butovická 333, 742 13 Studénka … Potoky 7, 724 00 Ostrava-Stará Bělá … Lesní 47, 739 61 Třinec … Štramberská 3, 742 21 Kopřivnice … Panská 407, 742 13 Studénka … Tržní 265, 742 58 Příbor … Tolstého 5, 741 01 Nový Jičín …Ondřejnická 826, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí-Frýdlant n.O. … Plk. Velebnovského 166, 739 91 Jablunkov … Obránců Míru 5, 742 21 Kopřivnice … Vítovská 6, 742 35 Odry … Revoluční 41, 741 01 Nový Jičín … Rolnická 43, 709 00 Ostrava-Nová Ves … Malostranská 4, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou … Mírová 756, 739 21 Paskov … 1. máje 455, 742 01 Suchdol nad Odrou … Místecká 275, 742 58 Příbor … V Úvoze 6, 724 00 Ostrava-Proskovice … V Zátiší 629/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky … U Nové školy 721/84, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Ostrava-jih … Paskovská 867/179, 720 00 Ostrava-Hrabová … Václava Jiřikovského 146/42, 700 30 Ostrava-Dubina, Ostrava-jih … Nový Hrozenkov 464, 756 04 Nový Hrozenkov …  Želechovice nad Dřevnicí 268, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí … Polní 1074, 763 12 Vizovice … Na Stráni 537, 763 15 Slušovice … Sadová 1053, 763 61 Napajedla … 1. máje 1017, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm … Zašová 25, 756 51 Zašová …Hlavní 835, 756 54 Zubří … Halenkov 759, 756 03 Halenkov …  Hovězí 625, 75601 Hovězí …   Bánov 664, 68754 Bánov …  náměstí Míru 185, 687 51 Nivnice … Antonínská 645, 687 25 Hluk … Bratří Mrštíků 2186, 686 03 Staré Město … Bedřicha Buchlovana 897, 686 05 Uherské Hradiště … Zlínská 241, 765 02 Otrokovice … Zašová 25, 756 51 Zašová … Valašská Bystřice 675, 756 27 Valašská Bystřice …  Horní Bečva 378, 756 57 Horní Bečva … Vlčnov 405, 687 61 Vlčnov … Prostřední 3498, 760 01 Zlín … Horní náměstí 24, 755 01 Vsetín … Mariánské náměstí 454, 688 01 Uherský Brod … Podhradská 397, 763 26 Pozlovice … Josefa Černíka 774, 763 26 Luhačovice … Chmelnice 405, 687 71 Bojkovice … Osvobození 35, 763 21 Slavičín … Mýto 472, 763 31 Brumov-Bylnice – Bylnice … Kramolišova 208, 766 01 Valašské Klobouky … Lidečko 48, 756 12 Lidečko …  Klobouček 599/32A, 641 00 Brno – Žebětín … Vrchlického 1352/56, 664 34 Kuřim … U Svratky 830/94, 666 01 Tišnov … Na Láně 422/85, 664 11 Zbýšov … U Pivovaru 812/77, 588 32 Brtnice … Palackého 1289/67, 586 01 Jihlava … Husova 1112/82, 665 01 Rosice … Slavatovská 173/74, 588 56 Telč … Za Mostem 353/38, 664 91 Ivančice … Milačka 653/20, 67555 Hrotovice … Dlouhá 498/34, 594 51 Křižanov … Řípovská 1094/61, 674 01 Třebíč … U mostu 627/44,672 01 Moravský Krumlov … Brněnská 573/58, 671 72 Miroslav … Janáčkova 1547/102, 676 02 Moravské Budějovice … Loděnická 63/31, 691 23 Pohořelice … Demlova 2040/36, 594 01 Velké Meziříčí … Podolí 192/74, 67526 Želetava … Husova 628/41, 675 71 Náměšť nad Oslavou … Libická 2345/31, 591 01 Žďár nad Sázavou … Jihlavská 64a/104, 642 00 Brno – Bosonohy …  Modřická 695/102, 664 48 Brno – Moravany … Růžová 296/44, 595 01 Velká Bíteš … Edisonova 9, 736 01 Havířov …  Edisonova 11, 736 01 Havířov …  Přespolní 34, 735 14 Orlová … Kosmonautů 345, 735 81 Bohumín … Moskevská 28, 736 01 Havířov … Ostravská 10, 733 01 Karviná … Horova 10, 734 01 Karviná … Jaroslava Vrchlického 21, 735 06 Karviná … Lidická 318, 735 81 Bohumín … Na Záguří 27, 736 01 Havířov …Lidická 318, 735 81 Bohumín … Parys 526, 735 41 Petřvald …  Frýdecká 480, 739 61 Třinec … Astronautů 3, 736 01 Havírov  … Luční 305, 737 01 Český Těšín … Liliová 217, 250 82 Tuklaty … T. G. Masaryka 36, 568 02 Svitavy … Nádražní 137, 53821 Slatiňany … Ke Křížku 774, 533 04 Sezemice … Jordán 641, 289 12 Sadská … Labská 40, 251 01 Říčany … Pražská 104, 535 01 Přelouč … K Pivovaru 401, 251 67 Pyšely … Jetelová 669, 252 43 Průhonice … Ke Kostelu 21, 251 01 Popovičky … Ořechová 244, 290 01 Poděbrady … Josefa Janáčka 980, 530 12 Pardubice-Pardubice III … Hradební 54, 288 02 Nymburk … Kunčice 44, 561 51 Letohrad … Jirenská 200, 250 81 Nehvizdy … Tyršova 230, 564 01 Žamberk … Komenského 23, 250 91 Zeleneč … Na Bělidle 260, 281 63 Vyžlovka … Klikatá 149, 251 63 Všestary … K Jahodárně 93, 252 42 Vestec … Tyršova 39, 517 54 Vamberk … Josefa Lady 951, 250 82 Úvaly … Polská 1281, 562 06 Ústí nad Orlicí … Mostecká 42, 517 21 Týniště nad Orlicí … Luční 144, 251 62 Mukařov … Zahradní 1381, 286 01 Čáslav … Průmyslová 1859, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav … Karla Lípy 28, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav … Mladská 24, 294 71 Benátky nad Jizerou …Chudomelská 330, 250 87 Mochov … Jiráskova 237, 251 64 Mnichovice … Italská 574, 289 24 Milovice … Na Bylance 25, 284 01 Kutná Hora … Ohnicová 139, 250 84 Květnice … Jižní 503, 289 21 Kostomlaty nad Labem … Komenského 594, 281 63 Kostelec nad Černými lesy … Karoliny Světlé 169, 280 01 Kolín … Čechova 90, 250 90 Jirny … Družstevní 194, 281 66 Jevany … U Kulturního domu 174, 532 12 Chvaletice … Švermova 600, 537 01 Chrudim … Jesenická 150, 251 01 Dobřejovice … Jungmannova 286, 282 01 Český Brod … Na Výsluní 390, 560 02 Česká Třebová … Husova 425/54, 534 01 Holice …  Pospíšilova 25/45, 500 03 Hradec Králové … Klicperovo náměstí 25/95, 503 51 Chlumec nad Cidlinou … Svatopluka Čecha 86/24, Pražské Předměstí -Jaroměř, 551 01 Jaroměř … Hradecká 1110/22, 506 01 Jičín-Valdické Předměstí … Průmyslová 1361/54, 272 01 Kladno … Mladá 24/47, 289 22 Lysá nad Labem … Pulická 394/54, 518 01 Dobruška … K Učilišti 2582/51, 276 01 Mělník … Staroměstské náměstí – Hrad 71/65, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav … Karlovo náměstí 2015/57, 547 01 Náchod … Seifertova 1464/54, 277 11 Neratovice … Husovo náměstí 1219/597, 549 01 Nové Město nad Metují … Julia Fučíka 920/15, 504 01 Nový Bydžov … Jiráskova 522/65, 516 01 Rychnov nad Kněžnou … náměstí prof. Babáka 131/65, 503 53 Smidary … Jiráskova 222/54, 50303 Smiřice … T. G. Masaryka 765/541, 289 03 Městec Králové …

Recommended Posts